Vaak weten mensen wel dat ze zich niet goed voelen in hun job en dat ze het anders willen, maar is het nog niet duidelijk wat er dan precies anders moet. Hoe mensen naar hun toekomst en hun persoonlijke mogelijkheden kijken, is gestuurd door verschillende factoren. In dit artikel lees je hoe dit werkt.

(Door Miriam De Rycke, loopbaancoach bij 361°)

Rationalist, gevoelsmens of doener

Er zijn mensen die altijd alles wikken en wegen, mensen die betekenis geven aan wat er in hun leven gebeurt. Bijvoorbeeld: “Waarom zegt die collega dat.” of “Ik wil werk doen dat zinvol is en iets bijdraagt.” Zij staan rationeel in het leven.

Andere mensen leven dan weer eerder volgens hun gevoel. Zij willen vooral doen wat goed voelt en kiezen voor ervaringen in hun leven, ook als dat consequenties meebrengt.

Dan heb je ook nog de doeners. Mensen die houden van actie en die weten van aanpak. Dit soort mensen beginnen aan iets en zien verder wel hoe het loopt of waar ze eventueel kunnen bijsturen.

Onderliggende verlangens en drijfveren

Natuurlijk ben je niet strikt rationeel, doener of gevoelsmens. Iedereen heeft deze 3 levenshoudingen in meer of mindere mate in zich. Ze hebben elk hun waarde:

  • Je gevoel is als een kompas dat aangeeft wat bij je past, waar je je goed bij voelt.
  • Je ratio helpt je om bezonnen aan iets te beginnen.
  • De actie maakt dat we uiteindelijk ook daadwerkelijk iets doen.

Daar komen drie pijlers uit voort, in interactie met elkaar, die een invloed hebben op ons werkgeluk.

Onze gevoelens zijn namelijk vaak geworteld in onderliggende verlangens. Het zijn onbewuste drijfveren (bv. verlangen naar erkenning of naar vrijheid). Vanuit dat verlangen richten wij ons op een passend doel (bv. in een job blijven om de erkenning die je krijgt of schipperen tussen vrijblijvende jobs omdat je ongebonden wil zijn).

Er is echter nog een derde zeer belangrijk element dat jouw kijk en keuzes bepaalt. Dat is het script dat je hanteert, waarin zogenaamde regels en afspraken staan over hoe het hoort of moet. Het zijn je overtuigingen of boodschappen die je meekreeg doorheen opvoeding of schooltijd. Ze vormen de bril waarmee je mogelijkheden en competenties ziet of eerder beperkingen en tekortkomingen.

Ken jezelf en vind je weg naar werkgeluk

Het is zeer heilzaam om je verlangens en drijfveren onder de loep te nemen, want zij kunnen de weg vrijmaken naar een doel dat écht bij jou past, naar werkgeluk.

Loopbaanbegeleiding met de loopbaancheques van VDAB is een betaalbare manier om samen met een coach op zoek te gaan naar jouw ideale toekomst en job.

Miriam De Rycke is loopbaancoach bij 361°. Ze werkt met jou rond onderliggende drijfveren en de bril waarmee jij kijkt. Ze brengt je bij een job die jij boeiend vindt en waar jij je goed voelt.