361° Wellbeing Analyse

Wat is er nodig om van jouw organisatie a great place to work te maken?
Met de 361° Wellbeing analyse brengen we het werkgeluk en de werkbaarheid van je organisatie in kaart.

Hoe scoort jouw organisatie?

Bij 361° hebben we onderzocht wat medewerkers nodig hebben om gelukkig te zijn in hun job én wat een organisatie nodig heeft om te voldoen aan een degelijk welzijnsbeleid.

Het resultaat is de Wellbeing Circle: een tool waarmee we interactief medewerkers bevragen naar 6 thema’s die invloed hebben op het welzijn binnen je organisatie.

 

Van analyse tot oplossing

In een focusgroep bevragen we medewerkers, leidinggevenden en HR. Geen oppervlakkige survey dus. We graven tot de kern en behalen objectieve en heldere resultaten.

Alle conclusies gieten we in een gefundeerd rapport dat inzicht geeft in de noden, pijnpunten en verbetermogelijkheden.

De volgende stap is een groeiplan: Waar is er nood aan verandering en hoe integreren we de nieuwe aanpak in het welzijnsbeleid? We geven advies met het oog op een uitstekende employee experience en efficiënter werkende teams.

Werkbaarheidscheque: een Vlaamse subsidie tot € 10.000 voor welzijn

Met de werkbaarheidscheque kunnen Vlaamse ondernemingen tot € 10.000 financiële steun krijgen om een analyse uit te voeren rond werkbaar werk. 361° heeft de expertise in huis om jouw organisatie te ondersteunen in de uitbouw van een werkbaar werkbeleid.

Wij komen alle details en mogelijkheden tot samenwerking in het kader van deze subsidie graag toelichten in een persoonlijk gesprek.

 

Ontdek hoe goed jouw organisatie scoort op het vlak van wellbeing

Contacteer ons en ontdek hoe jouw organisatie kan groeien.