Met de werkbaarheidscheque kunnen Vlaamse ondernemingen tot € 10.000 financiële steun krijgen om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Deze maatregel werd omwille van Corona tijdelijk uitgebreid, zodat de cheque ook kan ingezet worden voor advies, begeleiding en opleiding.

Wat?

De werkbaarheidscheque is een subsidie waarmee ondernemingen beroep kunnen doen op de expertise van erkende dienstverleners voor:

  • het in kaart brengen van de werkbaarheid
  • het opstellen van een actieplan rond werkbaar werk

Deze subsidie is er zowel voor kleine als grote ondernemingen.

 

Uitbreiding ten gevolge van Corona

De cheque zal tijdelijk worden uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, en dit voor:

  1. Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers
  2. Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext
  3. Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers.

Werk aan de winkel

361° werd door de Vlaamse Overheid erkend als dienstverlener en biedt diensten aan die passen binnen deze subsidie. We hebben de expertise in huis om jouw organisatie te ondersteunen in de uitbouw van een werkbaar werkbeleid.

  • Analyse: We scannen de organisatie op 6 domeinen die impact hebben op het welzijn en de werkbaarheid. (Klik hier voor meer info over de 361° Wellbeing Analyse)
  • Actieplan: We stellen een groeiplan op voor een werkbaar werkbeleid.
  • Advies en opleiding: We inspireren, informeren en motiveren medewerkers en leidinggevenden om veerkrachtig, productief en geëngageerd te blijven.

Laat ons samen afstemmen hoe we werkbaar werk op de agenda kunnen plaatsen in jouw organisatie.

Meer weten?

Alle info en voorwaarden over de subsidieaanvragen kan je vinden op www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheques

Wij vertellen je alle details en mogelijkheden tot samenwerking in het kader van deze subsidie graag in een persoonlijk gesprek.