Een goed welzijnsbeleid is de hoeksteen van het HR-beleid. Het wordt echt een noodzaak voor bedrijven om te investeren in een geïntegreerd welzijnsbeleid en op die manier kan er gewerkt worden aan een positieve mindset en welzijn op het werk. Federgon en 361° reiken bedrijven daarvoor de nodige tools.

Federgon startte op vraag van diverse HR-experts met een platform waar specialisten kunnen aan deelnemen en hun visie kunnen geven over alles rond WELZIJN op het WERK. Daarnaast worden er voortdurend ervaringen uitgewisseld, worden er kwaliteitssystemen opgezet en wordt er actief advies gegevens aan de bevoegde overheden. 361° lanceerde op zijn beurt als pioneer in België een digitaal welzijnsplatform. Het digitale welzijnsplatform van 361° is de oplossing voor de toekomst. Een oplossing die een antwoord biedt op de problematiek rond burnouts en absenteïsme. Het platform laat toe om een doordachte welzijnsstrategie te creëren en werknemers de nodige tools te reiken – in de vorm van coaching, therapeuten, sport en ontspanning … – om zich gelukkig en gemotiveerd te voelen en zo productief te zijn en te blijven.

In deze reportage vertellen Isabelle Hoebrechts en Christophe van Pottelsberghe meer over het platform en de diverse mogelijkheden en voordelen.