Door deze ademhalingstechniek uit de hartcoherentie toe te passen bij momenten van angst of stress, geef je signalen aan je brein dat er rust is en breng je een positief proces op gang in je lichaam. Gevolg is dat je beter kan relativeren en oplossingsgericht denken. 🧠

🎥 Gina Peeters