Picture of a woman walking in a field

Energie geven, zingeving aan en voor elkaar, privé en professioneel, is veel intenser dan op 1 maart een viering te doen als “complimentendag”!

Crystal on a leafDe Japanse dokter Emoto weet zeer goed dat wat je met woorden en met communicatie doet – geschreven of gesproken – heel veel invloed kan hebben op ons als mens, team en op de maatschappij. Dus als “woorden” de “daden” zijn van onze gedachten en gevoelens, denken we best eerst even na op welke manier we iets gaan zeggen en/of schrijven. Emoto heeft in een experiment bewezen dat “gewoon water” dat blootgesteld wordt aan positieve woorden als liefde, dankbaarheid, fun, plezier, energie, sereniteit, vreugde, vrijheid en onafhankelijkheid, mooie kristallen kunnen vormen. Indien datzelfde water blootgesteld wordt aan negatieve woorden als haat, ruzie, conflict, oorlog, geroep, gejammer en geroddel, over anderen de natuur of wat dan ook, dan krijg je gebroken kristallen. We spreken meestal ook over negatieve of positieve energie die we aanvoelen in een kamer, vergaderzaal of waar dan ook men binnenkomt en niet weet wat de situatie is.

Ook bij ons, de mens, heeft deze negatieve energie een gevolg op alles, want alles is energie en zingeving. Als wij op een negatieve manier spreken over anderen dan heeft dit gegarandeerd ook een nadelig effect op onszelf. Door de trillingsfrequentie trek je lagere trillingen aan en zit je zelf ook snel in die negatieve energie. Zo ook als je jezelf steeds negatief gaat bekijken of negatieve dingen denkt. Als je met veel positiviteit spreekt dan heb je een positief effect. Alles wat je aandacht geeft, groeit uiteraard. Zorg dus voor hoge trillingsfrequentie door de woorden die je gebruikt. Denk steeds goed na over de woorden die je gebruikt en je zult merken dat dit een positieve invloed heeft op je leven. Als je positief in het leven staat voor jezelf, mild bent voor jezelf en voor anderen, dan geef je ook meer zingeving aan je eigen leven!

Alles wat je denkt, doet of voelt over iemand of iets, heeft alleen met jezelf te maken en niets met dat wat de ander je heeft aangedaan of het gevoel dat die persoon je bezorgd heeft. Alles heeft dus met jezelf te maken op dat moment. Als je gefrustreerd zou zijn om iets of iemand, heeft dat met de waarden en normen van jezelf te maken. Zo ook zijn er de grenzen van onze eigen waarden waar we steeds tegenaan lopen. Dus eigenlijk zou je kunnen stellen dat het de uitdaging voor jezelf is dat niemand je van je melk kan brengen. Als je je dat realiseert, hoef je nooit meer in je eigen emotie te stappen en vanuit de emotie op de ander iets af te reageren, toch? Je bent op dat moment in staat de ander zijn/haar gedrag te begrijpen. Als mensen bepaalde reacties hebben die met emoties te maken hebben (wat die persoon denkt, voelt of hoe hij/zij reageert), heeft dat steeds te maken met een bepaalde zelfbehoefte of een bepaald zelfverlangen dat nooit of zeer moeilijk kan worden vervuld.

Dat dit alles ook geld voor complimenten, is toch belangrijk om te beseffen op een dag als deze (‘complimentendag’). Ook al zijn complimenten top en strelen ze ons ego op alle vlakken, de vraag is: Waarom krijg ik een compliment? Hoe gemeend is dat compliment? En is dit compliment niet zeer bewust gegeven om zelf ook iets terug te krijgen? Want vergeet niet: een compliment dat je krijgt van één iemand is altijd gekleurd en is gegeven vanuit de wereldkaart van die persoon. Het is belangrijk dat je je kan distantiëren van zowel negatieve kritiek als prachtige complimenten en dat je je leert los te maken van zowel complimenten als van kritiek. Dan pas kan je je veel vrijer en onafhankelijker van alles en iedereen voelen en meer zingeving geven aan je leven zonder afhankelijk te zijn van anderen hun mening, goed of slecht. Dan kan je pas vrij, authentiek en steeds en overal jezelf zijn.

Niet alleen walk the talk dus, maar talk the walk is van groot belang. Wat uiteraard niet altijd in de smaak valt van iedereen, sommigen afgunstig kunnen zijn, of zich afgunstig voelen en je niet altijd geliefd zal zijn door iedereen. Maar als je vrij en onafhankelijk bent van anderen hun mening, laat je dat uiteraard los en ga je verder met je zingeving in het leven. Je doet verder met de missie die je veel zin en goesting geeft het te doen op de manier waarvan je denkt dat ze voor jou goed voelt. Als de missie en de zaken waar je mee bezig bent een mooie missie is met veel positiviteit, kunnen daar alleen maar schone zaken van komen, toch?

Share: