1 op de 3 werkenden in Vlaanderen ervaart werkstress. Stress op zich is geen probleem en hebben we zelfs nodig om ons in beweging te zetten en nog net op tijd die deadline te halen. Langdurige stress daarentegen is ongezond en kan leiden tot lichamelijke klachten en burn-out, wat zich voor een organisatie vertaalt in verminderde productiviteit en een hoog absenteïsme-cijfer.
Als werkgever en leidinggevende speel je een belangrijke rol in het beperken van stress in je organisatie en het verhogen van het welzijn voor je medewerkers.
Hoe? Met deze 10 tips kan je alvast aan de slag.

1. Veerkracht

Veerkracht is wat je nodig hebt om te kunnen omgaan met alle uitdagingen waar je dagdagelijks, op het werk en thuis, mee te maken krijgt. Ben je veerkrachtig, dan sta je stevig in je schoenen en zal stress niet snel de bovenhand nemen. Als organisatie is het slim om hierin te investeren en je medewerkers via workshops of coaching veerkrachtiger te maken.

2. Vertrouwen en openheid

Stress op het werk wordt niet per definitie veroorzaakt door werkdruk of een conflict met een collega. Ook een privé-probleem kan ervoor zorgen dat je de werkdruk op dat moment niet zo goed aan kan.

Zorg dat je als organisatie een vangnet vormt voor je medewerkers in moeilijke tijden. Dat begint bij het creëren van een cultuur waarin openheid en vertrouwen heerst en waarin het oké is om jezelf te zijn. Het is belangrijk dat je geen ‘rolletje’ hoeft te spelen op het werk en gewoon kan aangeven als je eens een mindere dag hebt. Als medewerkers steeds terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon (HR, CHO, …) of bij een collega hun hart kunnen luchten, zullen privé issues minder snel een stress-factor vormen. Soms spelen er ook wel dingen die je liever met een externe persoon bespreekt en dan is individuele coaching een oplossing. Via het 361° Welzijnsplatform kan dat heel discreet.

3. Groei en uitdaging

Zorgen dat er opleidingsmogelijkheden zijn voor je medewerkers heeft 2 voordelen. Enerzijds hebben mensen uitdaging en een groeiperspectief nodig om gemotiveerd te blijven. Anderzijds hebben mensen zelfvertrouwen nodig, het gevoel dat ze hun rol binnen de organisatie machtig zijn, en dat ze via hun eigen potentieel iets bijdragen. Door je medewerkers continu te laten bijleren zullen ze groeien, zelfvertrouwen creëren en bevlogenheid ontwikkelen.

4. Flexibiliteit

Flexibele werkuren en thuiswerken (a.k.a. het nieuwe werken) kan voor veel medewerkers een hoop stress wegnemen. Als je de mogelijkheid hebt om je werk en privéleven zelf in te richten op basis van je gezinssituatie en persoonlijke behoeften, kan dat de druk verlichten. Ook kunnen medewerkers hun werk beter afstemmen op hun persoonlijk ritme en de belangrijkste dagtaken doen op hun meest productieve momenten. ’s Morgens vroeg taken doen die veel creativiteit vereisen, sporten tijdens je middagdipje, de kinderen van school halen, …

Als je het nieuwe werken integreert, zijn goede afspraken een must. Bovendien mag buiten de kantooruren werken niet de norm zijn en mag je geen verwachtingen creëren voor mensen die zich liever aan een 9 to 5 ritme houden. Het nieuwe werken werkt, maar niet voor iedereen.

5. Breinkennis

Het belangrijkste deel in je brein om goed te kunnen functioneren in de snelle en complexe VUCA maatschappij waarin we leven, is de prefrontale cortex, het stukje vooraan in je brein. Mensen die goed de verbinding kunnen leggen naar dit stukje brein, zijn in staat om beter te relativeren, komen minder in conflict en kunnen beter beslissingen maken. Kortom: ze ervaren minder stress.
Als organisatie loont het om hierop in te zetten door je medewerkers te leren om beter gebruik te maken van dit stukje hersengebied. Oefening baart kunst. Kennis van je brein zorgt ervoor dat je je niet volledig overgeeft aan je onbewuste automatische patronen, maar steeds beter zal kunnen overschakelen naar je prefrontale cortex in complexe situaties.
Meer weten? Lees ons boek ‘Beslissen in een VUCA wereld‘.

6. Pauze

Stimuleer échte pauzes, en daarmee bedoelen we: een koffie met je collega, sporten of een korte wandeling onder de middag, één keer per week buitenshuis lunchen met het hele team, … Geef om te beginnen als leidinggevende zelf het goede voorbeeld (en blijf niet achter je pc zitten tijdens de lunch), organiseer yoga-sessies op het werk, geef je medewerkers een fitness-abonnement, … Pauzes bevorderen de creativiteit, verminderen stress en het maakt mensen gelukkiger op de werkvloer.

7. Digital detox

We zijn 24/24 digitaal verbonden. Veel medewerkers zitten 8u per dag achter de PC en daarnaast zijn we met z’n allen verhangen aan onze smartphone. Werkmails worden thuis gelezen en ook Whatsapp groepen vinden stilaan hun weg naar de professionele omgeving. Al die digitale kanalen hebben natuurlijk hun nut, maar de realiteit is dat hierdoor werk en privé steeds meer verweven zijn en dat medewerkers vaak nog moeten leren om met die continue verbondenheid om te gaan.

De verantwoordelijkheid om gedisciplineerd met alle apps en communicatiekanalen om te gaan ligt natuurlijk vooral bij de medewerkers zelf. Maar als werkgever doe je er goed aan om je medewerkers goed te adviseren en te sensibiliseren zodat het professionele gebruik van digitale kanalen geen stress-factor vormt. Organiseer een Digital Detox workshop, maak duidelijke afspraken over het versturen van e-mails en het gebruik van Whatsapp groepen, enz. Voor elke organisatie zullen er andere regels nodig zijn, maar je doet er goed aan om bepaalde afspraken in te bedden in de cultuur en het beleid, om zo onnodige stress te voorkomen.

8. Stilstaan is vooruitgaan

Ongezonde stress sluipt mondjesmaat binnen en vaak kunnen mensen niet meteen benoemen wat de oorzaak is van de stress die ze ervaren. En dat is natuurlijk belangrijk als je bepaalde stressfactoren wil uitsluiten of verminderen in je leven. Mindfulness is een ideale techniek om mensen te leren om af en toe stil te staan, te kijken naar hoe je je voelt en uit te zoeken welke stressoren er zijn in je leven. Steeds meer bedrijven integreren dit dan ook op de werkvloer en voorzien mindful momentjes of een opleiding mindfulness op het werk. Mindfulness bevordert bovendien ook de focus en energie.

9. 80/20 regel

Slechts 20% van het werk dat je doet zorgt voor 80% van het resultaat. Als leidinggevende is het daarom goed om geregeld samen met je team, maar ook individueel, in kaart te brengen op welke 20% men zich moet focussen. Zo is het voor iedereen duidelijk waar de meeste energie naartoe moet gaan en welke taken gerust wat minder prioriteit mogen krijgen. Iedereen met zijn neus in dezelfde richting, met éénzelfde visie en doel. Dat zorgt voor heel wat minder stress.

10. Van slaaptekort naar vitaliteit

4 op de 10 Vlamingen kampt met slaapproblemen. Als je dat vertaalt naar je organisatie, weet je dat heel wat van je medewerkers een verminderde focus en energie heeft door slaaptekort. Een goede nachtrust is onontbeerlijk om goed te kunnen functioneren én relativeren. Stress kan de oorzaak zijn van een ongezonde nachtrust, maar ook het gevolg. Breng eens in kaart hoeveel van je medewerkers slecht slapen en organiseer een workshop met tips om de slaaphygiëne aan te pakken.

Wil jij je medewerkers leren omgaan met stress en inzetten op welzijn in je organisatie?

361° biedt workshops en leertrajecten aan om jouw medewerkers veerkrachtiger te maken en beter te leren omgaan met stress.
Digital Detox, slaapadvies, workshops veerkracht, mindfulness, … Wij analyseren waar de noden zijn en werken een plan uit op maat van jouw organisatie.