Afgelopen week waren we met ons team aanwezig op Happy People Better Business. Een seminarie georganiseerd door onze Nederlandse collega’s.

Onze belangrijkste inzichten lees je hieronder.

Dat geld niet gelukkig maakt wisten we al. Je hebt natuurlijk wel een gezonde financiële basis nodig om aan je primaire behoeften te kunnen voldoen, maar van zodra die basis er is, zijn geluk en welvaart niet gerelateerd. Naarmate ons inkomen de afgelopen decenia steeg, zien we dat ons geluk stabiel bleef of zelfs daalde. Ook in het dossier van Gelukkige Belgen lezen we dat bij de hoogste inkomens het geluk daalt.

Income vs. happiness
bron: presentatie HPBB Kees Klomp

Maar wat hebben we dan wel nodig om gelukkig te zijn?

bron: ZBC Kennisbank

Zingeving is een eerste levensbehoefte.

Als je kijkt naar de piramide van Maslow, zou deze een uitbreiding moeten krijgen. ‘Purpose’ is hierbij het codewoord. Betekenisvol werk kunnen doen, is een belangrijke vereiste om als mens gelukkig te kunnen zijn, en je als medewerker waardevol te kunnen voelen in een organisatie.

Maar hoe kan je betekenis geven aan je werk en een gevoel van zingeving bekomen? Betekenis bereik je niet door iets voor jezelf te doen, maar treedt wel op bij altruïstisch gedrag. Iets bijdragen aan de maatschappij, aan het grotere geheel. Dat geeft voldoening.

Ook psychologische veiligheid is belangrijk: jezelf kunnen zijn, bijdrage kunnen (en durven) leveren, erkenning en waardering krijgen voor wat je doet.

Het ABC-model (zelfdeterminatietheorie) geeft dit op een andere manier weer. Deze theorie formuleert 3 basisbehoeften die een optimale functionering en groei van een persoon toestaan:

  • Autonomie
  • Betrokkenheid (sociale of relationele verbondenheid)
  • Competentie

bron: ESF

Werkgeluk is geen project

Het is iets wat je moet verankeren in je organisatie en waar je continue aandacht aan moet schenken. Dit kan bijvoorbeeld door vaste rituelen en gebruiken te integreren. Denk aan eenvoudige dingen zoals een wekelijkse lunch samen met het hele team, het vieren van een werkjubileum, …

Werkgeluk is iets persoonlijks

Wat voor de ene persoon werkt, werkt daarom niet voor de andere. Een bedrijf kan daarom geen werkgeluk ‘creëren’, maar het wel faciliteren. Door ervoor te zorgen dat je medewerkers aantrekt die passen binnen je organisatiecultuur, door mensgericht te organiseren,  te zorgen dat een medewerker zijn werk op een fijne manier kan doen, voldoende ondersteuning te bieden zodat een medewerker betekenis kan geven aan zijn werk, kan groeien en voldoening kan halen uit zijn job.

Het succes van zelfsturing

Hiërarchie en de oude manier van leiding geven werkt niet meer. We weten dit al langer, maar Michiel Goemans heeft ons met zijn verhaal ‘Ik geef mijn ontslag als baas’ toch nog meer overtuigd van de kracht van zelfsturende teams. Hoewel wij wel van mening zijn dat een team niet zonder een goede leider kan. Iemand die ‘sturing’ geeft, zonder daarbij individueel de richting te bepalen.

Over het algemeen kunnen we stellen dat Nederlandse organisaties al een stuk verder staan dan België als het gaat over de integratie van werkgeluk.
Je ziet dit ook in de resultaten van het World Happiness Report die vorige week gepubliceerd werden: Belgen staan slechts op de 18e plaats, Nederland op plaats 5. Dat zegt genoeg, toch? Zeker als je weet dat onze job bijna 1/5de van ons geluk bepaalt.

Werk aan de winkel dus, want wij vinden dat gelukkig werken de norm zou moeten zijn in elke organisatie. Hopelijk hebben we jou met deze 5 inzichten alvast kunnen inspireren om het werkgeluk in je organisatie aan te pakken.

Meer weten? Lees ook ons artikel ‘Waarom je hele organisatie moet bezig zijn met werkgeluk’.